Státem dotované systémy až do roku 2021 , možnost čerpaní dotace 50 tisíc, NZÚ

 

Solární systém vhodný pro vytápěnou plochu 40 m2 o výkonu 4,2 kW
(cena včetně instalace a vyřízení dotace Nová Zelená Úsporám)

DOTACE NZÚ C.3.2
55.000 Kč

Seznam položek v paketu Počet kusů
Solární kolektory T4 ALU 2,2 2 ks
Akumulační nádrž hyGENIO 300l 1 ks
Čerpadlová stanice dvoucestná SS 15/6 1 ks
Regulace SGC 36 se 4 ks čidel (menu v češtině) 1 ks
Držák exp nádrže, nerez přípoj s ventilem 1 ks
Expanzní nádrž 25 ltr / 6 Barů 1 ks
Odvzdušňovací ventil s jímkou pro sol. snímač 1 ks
Přípojka L 3/4"-3/4" 1 ks
Směšovací termoventil teplé vody 1 ks
Trojcestný ventil motorický 230V 1 ks
Termosměšovací ventil 1" - výstup topení 1 ks
Nemr. teplonosná kapalina - 25 ltr 1 ks
Nerezové dvojpotrubí s izolací Solar 15 m
Šroubení solárního okruhu sada
Drobný instalační materiál
Kompletní montáž solárního systému
Připojení solárního systému k potrubí studené vody do 3 mtr
Připojení solárního systému k bivalentnímu zdroji - plynový kotel
Nastavení a uvedení systému do provozu

130.680,- vč. 15% DPH
-55.000 Kč dotace NZÚ

75.680,- Kč
(cena po odečtu dotace)

 

Solární systém na klíč
(včetně potrubí a instalace)
Vytápěná plocha Výkon systému Kolektory Velikost zásobníku Cena vč. 15% DPH
stratoSOL DUO 2.3 40 m2 4,2 kW 2x Sun Wing T4 2.66 300 l 130.680,-
stratoSOL DUO 3.5
60 m2 5,3 kW 3x Sun Wing T4 2.2 500 l 159.490,-
stratoSOL DUO 4.6
90 m2 7 kW 4x Sun Wing T4 2.2 600 l 180.878,-
stratoSOL DUO 5.8
100 m2 8,7 kW 5x Sun Wing T4 2.2 800 l 187.753,-
stratoSOL DUO 5.10
150 m2 10,3 kW 5x Sun Wing T4 2.66 1000 l 209.423,-

Mám zájem
Kontakt na mě
Poznámka/dotaz

Uděluji souhlas v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Odeslat