synergy system full

 

 

SYNERGY systémy THERMO PH využívají pro vytápění a přípravu teplé vody pouze obnovitelné alternativní zdroje.
1. Pro přípravu teplé vody využívají sluneční energii, kterou pomocí solárních kolektorů Sun Wing T4 přeměňují na energii tepelnou, která se akumuluje v multifunkčním zásobníku SYNERGY.
2. Pro vytápění se využívá okolní teplota vzduchu. Venkovní jednotka FUTJITSU za pomocí vzduchového výměníku a kompresoru připravuje stlačené chladivo, které se v multifunčním zásobníku SYNERGY převadí na tepelnou energii procesem kondenzace a předávání tepla. Tato tepelná energie se akumuluje pro přípravu teplé vody nebo rozvádí do topného okruhu

Oba procesy (Solární kolektory - ohřev vody a Tepelné čerpadla - vytápění)  jsou dlouhodobě odzkoušené a prověřené.

SYNERGY systémy od firmy TWI jsou unikátní tím, že skloubili oba alternativní zdroje a k jejich symbióze dochází v MULTIFUNKČNÍM  ZÁSOBNÍKU SYNERGY.

Obrovskou výhodou multifunkčního systému SYNERGY je , že v letním i přechodném období , kdy je potřeba teplé vody, ale není požadavek na vytápění , plní funkci zdroje energie slunce a solární kolektory. Venkovní jednotka FUTJITSU je proto odstavena. Tím se zvyšuje životnost venkovní kondenzační jednotky minimálně o 5 let!  V případě nízkoenergetických staveb, kde je energetická náročnost  na vytápění a přípravu teplé vody srovnatelná, lze pak hovořit až o dvojnásobném zvýšení životnosti venkovní jednotky.