Státem dotované systémy, možnost čerpaní dotace. Podrobnosti naleznete na webu NZÚ

SYNERGY SYSTÉMY - Solární a kondenzační způsob vytápění a ohřevu teplé vody. Celoroční autonomní zdroj tepelné energie ze slunce a vzduchu pro Váš rodinný dům. Investice s životností 20 let

Systémy SYNERGY využívají pro vytápění a přípravu teplé vody pouze obnovitelné alternativní zdroje.

  1. Pro přípravu teplé vody využívají sluneční energii, kterou pomocí solárních kolektorů Sun Wing T4 Cu přeměňují na energii tepelnou, která se akumuluje v multifunkčním zásobníku SYNERGY.

  2. Pro vytápění se využívá okolní teplota vzduchu. Venkovní jednotka FUTJITSU za pomocí vzduchového výměníku a kompresoru připravuje stlačené chladivo, které se v multifunčním zásobníku SYNERGY převadí na tepelnou energii procesem kondenzace a předávání tepla. Tato tepelná energie se akumuluje pro přípravu teplé vody nebo rozvádí do topného okruhu.

Oba procesy (Solární kolektory - ohřev vody a Tepelné čerpadla - vytápění) jsou dlouhodobě odzkoušené a prověřené.
SYNERGY systémy od firmy TWI jsou unikátní tím, že skloubily oba alternativní zdroje a k jejich symbióze dochází v MULTIFUNKČNÍM ZÁSOBNÍKU SYNERGY.
Obrovskou výhodou multifunkčního systému SYNERGY je provoz v letním a přechodném období.
V tomto období je v každé domácnosti potřeba teplé vody, ale není požadavek na vytápění . Funkci zdroje energie pro ohřev vody vykonávají solární kolektory Sun Wing. Venkovní jednotka tepelného čerpadla FUTJITSU je proto po celou dobu odstavena. Tím se zvyšuje životnost venkovní kondenzační jednotky minimálně o 5 let ! V případě nízkoenergetických staveb, kde je energetická náročnost na vytápění a přípravu teplé vody srovnatelná, lze hovořit až o dvojnásobném zvýšení životnosti venkovní jednotky.


Naše společnost realizuje projekt s názvem Vývoj nové modelové řady tepelných čerpadel vzduch/voda SYNERGY High Power“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012688, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Cílem projektu je ověření rozhodujících technických parametrů a posouzení shody tepelných čerpadel obchodního označení SYNERGY z výrobní série High Power při dodávání výrobků na trh v ČR.

 

logo eu publicita


 

Mám zájem
Kontakt na mě
Poznámka/dotaz

Uděluji souhlas v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Odeslat