Platby za energie spojené s přípravou teplé vody tvoří významnou část výdajů každé domácnosti

Tepelné čerpadlo
do novostaveb
Vytápění
Ohřev užitkové vody


Pokračovat

Tepelné čerpadlo
k výměně
za kotel


Vytápění
Ohřev užitkové vody

Pokračovat

Tepelná čerpadlo
se solárním
ohřevem


Vytápění
Ohřev užitkové vody
Záložní dohřev užitkové vody
Pokračovat

Tepelná čerpadla
s fotovoltaickou
elektrárnou

Vytápění
Ohřev užitkové vody
Podpora výroby elektrické energie k pohonu tepelného čerpadla/strong>
Pokračovat

Využíváním volné energie ze vzduchu vyžaduje systém tepelného čerpadla pouze 1 kW elektrické energie ze sítě, k výrobě 3 až 5 kW termální energie.

Převod tepla na vyšší teplotní hladinu než je teplota venkovního vzduchu je možný díky stlačení provozní náplně (chladiva) v kompresoru, při kterém dojde k jeho zahřátí.

Systém tepelného čerpadla 

Proč zvolit jako systém vytápění tepelné čerpadlo:

  • Finanční úspora na vytápění (až 60 %)
  • Komfortní plně automatický systém
  • Ekologické vytápění  využívající obnovitelných zdrojů
  • Vhodný systém jak do novostaveb, tak i do starších domů
  • Možnost propojení/spolupráce systému se solárním ohřevem vody umožňující další úsporu a prodloužení životnosti TČ
  • Flexibilní řešení – ohřev TUV, vytápění (podlahové topení, radiátory, bazén, stěnové vytápění)
  • Návratnost investice
  • Nízká sazba/tarif  el. energie pro celý dům
Mám zájem
Kontakt na mě
Poznámka/dotaz

Uděluji souhlas v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Odeslat