SYNERGY SYSTÉM kombinace TEPELNÉHO ČERPADLA A SOLÁRNÍHO SYSTÉMU

Nejlevnější způsob vytápění a ohřevu teplé vody pro Vaší domácnost

Funkčnost SYNERGY systému - CELOROČNÍ PROVOZ

Venkovní jednotka tepelného čerpadla se Vám postará o teplo ve Vaší domácnosti po dobu topné sezóny. V letním a přechodném období, kdy není potřeba topit, se Vám postará o ohřev TUV solární systém. Tím zvyšujete životnost venkovní jednotky tepelného čerpadla, které je po dobu více než 7 měsíců prakticky odstaveno z provozu.

 

Vytápění TČ

Tepelné čerpadlo je a z principu vždy bude nejlevnějším způsobem vytápění na elektrickou energii. Podstatou ekonomické výhodnosti tepelného čerpadla je skutečnost, že spotřebuje-li tepelné čerpadlo na pohon motorkompresoru 1 kWh elektrické energie, dodá nám 3 až 4 krát více energie ve formě tepla. Poměr této energie tepelné a energie elektrické se nazývá topný faktor a u tepelných čerpadel se pohybuje zpravidla od 3 do 4. Proto také po instalaci tepelného čerpadla v porovnání s elektrickým vytápěním budeme platit za otop 1/3 až 1/4 náklady.. Provozní náklady jsou srovnatelné s topením dřevem při nesrovnatelně vyšším komfortu, protože TWI tepelná čerpadla pracují zcela automaticky. S tepelným čerpadlem budete nezávislí na cenách energií, jakékoliv zdražování se vás dotkne pouze minimálně, budete totiž zdarma čerpat teplo z přírody Po uvedení tepelného čerpadla do provozu přidělí rozvodné společnosti velmi výhodnou dvoutarifní sazbu dodávky elektrické energie pro tento zdroj vytápění a v případě rodinného domu se tato výhodná sazba vztahuje na celkovou spotřebu všech elektrických spotřebičů v domácnosti po dobu 22 denně.

Ohřev TUV solárním systémem

V období od března do října je solární systém plně autonomní a je schopen připravovat dostatečné množství teplé vody i bez použití záložního zdroje. V případě , že je v tomto období více dní bez slunečního sviti nebo deštivé počasí, mohu využívat zásobu akumulované teplé vody ze solárního zásobníku. Pouze v krajních případech se zapíná záložní zdroj ( elektrické topidlo nebo jiný bivaletní zdroj např. plynový kotel ) V přechodném období funkčnost solárních systémů záleží na délce slunečního svitu. V případě, že je délka slunečního svitu 4 hodiny je schopen systém ohřát vodu v solárním zásobníku na 40-50 stupňů a je tedy plně autonomní. V zimním období ( prosinec - leden ) solární systém funguje pouze v případě jasného slunečného dne a teplou vodu v solárním zásobníku pouze předehřeje na 20-30 stupňů.

 

Proč si pořídit SYNERGY SYSTÉM?

 • Nízké pořizovací náklady od 140 000 Kč ( po odečtení DOTACE NZÚ 50 000 Kč )
 • Ochrání Vás proti růstu cen energie, solární energie je zdarma a tepelné čerpadlo typu vzduch- voda je nejlevnější způsob vytápění na elektrickou energii
 • Výhodná dvoutarifní sazby elektřiny pro rodinné domy po dobu 22 hodin denně
 • Celoroční provoz i v zimě při mrazech
 • Snížení roční energetické spotřeby na topení o více jak 50%
 • Snížení roční energetické spotřeby na ohřev TUV až o 70 %
 • Úspory realizované SYNERGY systémem použijte na splácení hypotéky
 • Čím více topíte a máte větší spotřebu TUV, tím více šetříte
 • Jednoduchý a bezúdržbový systém
 • Ověřená technologie firmy TWI
 • Životnost našeho SYNERGY SYSTÉMU při pravidelném servisu je 20 let, vzhledem k tomu, že v letním a přechodném období je venkovní jednotka tepelného čerpadla odstavena a přípravu TUV zajišťuje solární systém
 
 

Kolik mi ušetří SYNERGY SYSTÉM?

V dnešní době jsou již všechny novostavby realizovány v nízkoenergetickém nebo pasivním režimu. Při rozhodování o Vaší investici do způsobu vytápění a přípravy teplé vody je potřeba zdůraznit, že SYNERGY SYSTÉMY jsou ekonomicky vhodné pro nízkoenergetinovo stavby nebo rekonstrukce. Pro domy v pasivním režimu je návratnost investice podstatně delší. Jak je zřejmé z výše uvedených orientačních kalkulaci, při zvýšení Vaší investice do alternativního zdroje vytápění a ohřevu TUV o cca 115 000 Kč, ušetřím ročně na nákladech cca 14 000 Kč.

 
 

Návratnost solárního systému? 8 LET

Průměrná úspora nákladů na ohřev teplé vody a topení při použití SYNERGY SYSTÉMU činí 14 000 Kč ročně. Při porovnání investice do tradičního způsobu vytápění a ohřevu TUV elektrokotlem ve výši cca 25 000 Kč a alternativního způsobu SYNERGY SYSTÉMEM ve výši 140 000 Kč je zřejmé, že návratnost se bude pohybovat okolo 8 let. Při jakémkoli zvýšení cen za elektřinu v následujících 20 letech se délka návratnosti samozřejmě sníží.

Solární systém a splácení hypotéky na Váš dům

Průměrná výše hypotéky měšíčně činí 8 000 Kč, přičemž průměrná cena rodinných domů se pohybuje kolem 2,5 mil.Kč Investicí do TWI SYNERGY SYSTÉMU  na vytápění a ohřev vody zvýšíme cenu nemovitosti o necelých 6 procent . Zároveň můžeme získat úsporu na splátce hypotéky až 1 160 Kč měsíčně v prvním roce pořízení a s narůstající cenou za energie až dvojnásobek za 20 let . SYNERGY SYSTÉM Vám tedy pomáhá se splácením hypotéky ve výši téměř 15% průměrné měsíční splátky po dobu 20 let.

 
 

Životnost SYNERGY SYSTÉMŮ - 20 LET

Životnost SYNERGY SYSTÉMŮ v případě pravidelné údržby může být více než 20 let. Tradiční systémy tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev TUV mají omezenou životnost, která je dáno počtem motohodin kompresorové jednotky TČ. Vzhledem k tomu, že SYNERGY SYSTÉM využívá pro ohřev TUV solární systém, kompresorová jednotka TČ je v přechodných a letních měsících odstavena a tím se dramaticky zvyšuje její životnost z 10 na 20 let!

 
 

SYNERGY systémy

Solární a kondenzační způsob vytápění a ohřevu teplé vody
Celoroční zdroj tepelné energie ze slunce a vzduchu pro Váš rodinný dům

Multifunkční zásobník SYNERGY pro napojení solárního systému a venkovní jednotky tepelného čerpadla

KOMPLETNÍ DODÁVKY NA KLÍČ

SYNERGY systémy

Systémy SYNERGY využívají pro vytápění a přípravu teplé vody pouze obnovitelné alternativní zdroje.

1. Pro přípravu teplé vody využívají sluneční energii, kterou pomocí solárních kolektorů Sun Wing T4 Cu přeměňují na energii tepelnou, která se akumuluje v multifunkčním zásobníku SYNERGY.

2. Pro vytápění se využívá okolní teplota vzduchu. Venkovní jednotka FUTJITSU za pomocí vzduchového výměníku a kompresoru připravuje stlačené chladivo, které se v multifunčním zásobníku SYNERGY převádí na tepelnou energii procesem kondenzace a předávání tepla. Tato tepelná energie se akumuluje pro přípravu teplé vody nebo rozvádí do topného okruhu.

 

SYNERGY systém na klíč
(včetně potrubí a instalace)
Určen pro Vytápění Teplá voda Cena vč. 15% DPH Objednat
Venkovní jednotka pro topení Tepelné ztráty domu Příprava teplé vody Počet kolektorů pro přípravu TUV Velikost multifunkčního zásobníku SYNERGY
SYNERGY 6 kW
Nízkoenergetická novostavba do 80m2 FUJITSU WOYA 6 kW do 6 kW 4 osoby 2x Sun Wing T4 2.2 300 l, 2x výměník  AKCE 
201.468,-
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
SYNERGY 8 kW
Nízkoenergetická novostavba do 100m2 FUJITSU WOYA 8 kW do 8 kW 4 osoby 3x Sun Wing T4 2.2 300 l, 2x výměník 217.580,- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
SYNERGY 10 kW
Zateplený rodinný dům do 120m2 FUJITSU WOYA 10 kW do 10 kW 4 osoby 4x Sun Wing T4 2.2 300 l, 2x výměník 228.045,- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
SYNERGY 14 kW
Zateplený rodinný dům do 150m2 FUJITSU WOYA 14 kW do 14 kW 4 osoby 5x Sun Wing T4 2.2 300 l, 2x výměník 280.945,- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SYNERGY systémy

MODERNIZACE SOUČASNÉHO STAVU

Napojení SYNERGY systému pro rodinné domu využívající k topení kotle na plyn, uhlí nebo dřevo

Napojení SYNERGY systému pro rodinné domu využívající k topení kotle na plyn, uhlí nebo dřevo

Napojení SYNERGY systému pro rodinné domu využívající k topení kotle na plyn, uhlí nebo dřevo

 
 

MODERNIZACE SOUČASNÉHO STAVU

Napojení SYNERGY systému pro rodinné domu využívající k topení automatické kotle na uhlí nebo dřevo

Napojení SYNERGY systému pro rodinné domu využívající k topení automatické kotle na uhlí nebo dřevo

Napojení SYNERGY systému pro rodinné domu využívající k topení automatické kotle na uhlí nebo dřevo

 
 

NOVOSTAVBY

Zapojení SYNERGY systému pro rodinné domu

Zapojení SYNERGY systému pro rodinné domu

Zapojení SYNERGY systému pro rodinné domu