Státem dotované systémy až do roku 2023, možnost čerpaní dotace 75 až 205 tisíc, NZÚ

Fotovoltaické elektrárny s přebytky baterie VOLTA HYB – KOMPLETNÍ DODÁVKY NA KLÍČ

Solární fotofoltaická elektrárna s bateriovým úložištěm  VOLTA HYB k akumulací elektrické energie k pozdější spotřebě. Fotovoltaické elektrárny je možno vybavit 3-fázovými měniči s funkcí asymetrické dodávky energie do jednotlivých fází, v případě různého zatížení jednotlivých fází domácími spotřebiči. Takové fotovoltaické elektrárny zajišťují maximální využití elektřiny z panelů a omezují nechtěné přetoky vyrobené elektřiny do distribuční sítě.

Mám zájem
Kontakt na mě
Poznámka/dotaz

Uděluji souhlas v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Odeslat