Firma TWI zajišťuje kompletní servis spojený s vyřízením dotace Nová zelená úsporám pro všechny naše systémy

Podání žádosti nebylo nikdy snadnější. S týmem zkušených specialistů Vám dokumenty vyhotovíme a podáme za Vás i žádost.

Dokumenty zajišťované dodavatelem T.W.I.

  • Vyhotovení projektu a energetického posudku Zelená úsporám
  • Podání žádosti na fond MŽP
  • Poskytnutí všech formulářů
  • Poradenství

Dokumenty dodané zákazníkem k vyřízení dotace

  • Zapůjčení (kopie) projekční-stavební, dokumentace k rodinnému domu pro vyhotovení projektu solárního systému dle Zelená úsporám
  • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků v případě 2 majitelů
  • List vlastnictví k nemovitosti (1 originál ne starší 90 dní v den podání žádosti)
  • Potvrzení o vlastnictví bankovního účtu (1 podepsaný originál) např. potvrzení z banky o vlastnictví účtu nebo výpis z účtu s uvedenou identifikací vlastníka účtu, bankovního ústavu a čísla účtu (stačí kopie)
 
 

Přehled dotací pro solární systémy

Oblast podpory C: Efektivní využití zdrojů energie

Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody podoblast C.3.Instalace solárně-termických kolektorů

C.3.1 Solární systémy pro ohřev teplé vody výše dotace 35.000 Kč

(Ústecký a Moravskoslezský kraj: zvýhodnění +10%)

C.3.2 Solární systémy pro ohřev vody a přitápění, výše dotace 50.000 Kč

C.5 Dotace na projekční dokumentaci na oblast C3: Maximální výše podpory činí 5.000 Kč

Více info : www.novazelenausporam.cz
 
 

Přehled dotací pro tepelná čerpadla

Oblast podpory C: Efektivní využití zdrojů energie

Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody podoblast C.2. Výměna zdrojů tepla

C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda výše dotace 60.000 Kč

(Ústecký a Moravskoslezský kraj: zvýhodnění +10%)

C.5 Dotace na projekční dokumentaci na oblast C3: Maximální výše podpory činí 5.000 Kč.

Více info : www.novazelenausporam.cz
 
 
Mám zájem
Kontakt na mě
Poznámka/dotaz

Uděluji souhlas v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Odeslat