Státem dotované systémy, možnost čerpaní dotace. Podrobnosti naleznete na webu NZÚ

SYNERGY SYSTÉM kombinace TEPELNÉHO ČERPADLA A SOLÁRNÍHO SYSTÉMU

Nejlevnější způsob vytápění a ohřevu teplé vody pro Vaší domácnost

Funkčnost SYNERGY systému - CELOROČNÍ PROVOZ

Venkovní jednotka tepelného čerpadla se Vám postará o teplo ve Vaší domácnosti po dobu topné sezóny. V letním a přechodném období, kdy není potřeba topit, se Vám postará o ohřev TUV solární systém. Tím zvyšujete životnost venkovní jednotky tepelného čerpadla, které je po dobu více než 7 měsíců prakticky odstaveno z provozu.

 

Vytápění TČ

Tepelné čerpadlo je a z principu vždy bude nejlevnějším způsobem vytápění na elektrickou energii. Podstatou ekonomické výhodnosti tepelného čerpadla je skutečnost, že spotřebuje-li tepelné čerpadlo na pohon motorkompresoru 1 kWh elektrické energie, dodá nám 3 až 4 krát více energie ve formě tepla. Poměr této energie tepelné a energie elektrické se nazývá topný faktor a u tepelných čerpadel se pohybuje zpravidla od 3 do 4. Proto také po instalaci tepelného čerpadla v porovnání s elektrickým vytápěním budeme platit za otop 1/3 až 1/4 náklady.. Provozní náklady jsou srovnatelné s topením dřevem při nesrovnatelně vyšším komfortu, protože TWI tepelná čerpadla pracují zcela automaticky. S tepelným čerpadlem budete nezávislí na cenách energií, jakékoliv zdražování se vás dotkne pouze minimálně, budete totiž zdarma čerpat teplo z přírody Po uvedení tepelného čerpadla do provozu přidělí rozvodné společnosti velmi výhodnou dvoutarifní sazbu dodávky elektrické energie pro tento zdroj vytápění a v případě rodinného domu se tato výhodná sazba vztahuje na celkovou spotřebu všech elektrických spotřebičů v domácnosti po dobu 22 denně.

Ohřev TUV solárním systémem

V období od března do října je solární systém plně autonomní a je schopen připravovat dostatečné množství teplé vody i bez použití záložního zdroje. V případě , že je v tomto období více dní bez slunečního sviti nebo deštivé počasí, mohu využívat zásobu akumulované teplé vody ze solárního zásobníku. Pouze v krajních případech se zapíná záložní zdroj ( elektrické topidlo nebo jiný bivaletní zdroj např. plynový kotel ) V přechodném období funkčnost solárních systémů záleží na délce slunečního svitu. V případě, že je délka slunečního svitu 4 hodiny je schopen systém ohřát vodu v solárním zásobníku na 40-50 stupňů a je tedy plně autonomní. V zimním období ( prosinec - leden ) solární systém funguje pouze v případě jasného slunečného dne a teplou vodu v solárním zásobníku pouze předehřeje na 20-30 stupňů.

 

Proč si pořídit SYNERGY SYSTÉM?

 • Nízké pořizovací náklady od 140 000 Kč ( po odečtení DOTACE NZÚ 50 000 Kč )
 • Ochrání Vás proti růstu cen energie, solární energie je zdarma a tepelné čerpadlo typu vzduch- voda je nejlevnější způsob vytápění na elektrickou energii
 • Výhodná dvoutarifní sazby elektřiny pro rodinné domy po dobu 22 hodin denně
 • Celoroční provoz i v zimě při mrazech
 • Snížení roční energetické spotřeby na topení o více jak 50%
 • Snížení roční energetické spotřeby na ohřev TUV až o 70 %
 • Úspory realizované SYNERGY systémem použijte na splácení hypotéky
 • Čím více topíte a máte větší spotřebu TUV, tím více šetříte
 • Jednoduchý a bezúdržbový systém
 • Ověřená technologie firmy TWI
 • Životnost našeho SYNERGY SYSTÉMU při pravidelném servisu je 20 let, vzhledem k tomu, že v letním a přechodném období je venkovní jednotka tepelného čerpadla odstavena a přípravu TUV zajišťuje solární systém
 
 

Kolik mi ušetří SYNERGY SYSTÉM?

V dnešní době jsou již všechny novostavby realizovány v nízkoenergetickém nebo pasivním režimu. Při rozhodování o Vaší investici do způsobu vytápění a přípravy teplé vody je potřeba zdůraznit, že SYNERGY SYSTÉMY jsou ekonomicky vhodné pro nízkoenergetinovo stavby nebo rekonstrukce. Pro domy v pasivním režimu je návratnost investice podstatně delší. Jak je zřejmé z výše uvedených orientačních kalkulaci, při zvýšení Vaší investice do alternativního zdroje vytápění a ohřevu TUV o cca 115 000 Kč, ušetřím ročně na nákladech cca 14 000 Kč.

 
 

Návratnost solárního systému? 8 LET

Průměrná úspora nákladů na ohřev teplé vody a topení při použití SYNERGY SYSTÉMU činí 14 000 Kč ročně. Při porovnání investice do tradičního způsobu vytápění a ohřevu TUV elektrokotlem ve výši cca 25 000 Kč a alternativního způsobu SYNERGY SYSTÉMEM ve výši 140 000 Kč je zřejmé, že návratnost se bude pohybovat okolo 8 let. Při jakémkoli zvýšení cen za elektřinu v následujících 20 letech se délka návratnosti samozřejmě sníží.

Solární systém a splácení hypotéky na Váš dům

Průměrná výše hypotéky měšíčně činí 8 000 Kč, přičemž průměrná cena rodinných domů se pohybuje kolem 2,5 mil.Kč Investicí do TWI SYNERGY SYSTÉMU  na vytápění a ohřev vody zvýšíme cenu nemovitosti o necelých 6 procent . Zároveň můžeme získat úsporu na splátce hypotéky až 1 160 Kč měsíčně v prvním roce pořízení a s narůstající cenou za energie až dvojnásobek za 20 let . SYNERGY SYSTÉM Vám tedy pomáhá se splácením hypotéky ve výši téměř 15% průměrné měsíční splátky po dobu 20 let.

 
 

Životnost SYNERGY SYSTÉMŮ - 20 LET

Životnost SYNERGY SYSTÉMŮ v případě pravidelné údržby může být více než 20 let. Tradiční systémy tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev TUV mají omezenou životnost, která je dáno počtem motohodin kompresorové jednotky TČ. Vzhledem k tomu, že SYNERGY SYSTÉM využívá pro ohřev TUV solární systém, kompresorová jednotka TČ je v přechodných a letních měsících odstavena a tím se dramaticky zvyšuje její životnost z 10 na 20 let!

 
 

Naše společnost realizuje projekt s názvem Vývoj nové modelové řady tepelných čerpadel vzduch/voda SYNERGY High Power“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012688, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Cílem projektu je ověření rozhodujících technických parametrů a posouzení shody tepelných čerpadel obchodního označení SYNERGY z výrobní série High Power při dodávání výrobků na trh v ČR.

 

logo eu publicita


 

Mám zájem
Kontakt na mě
Poznámka/dotaz

Uděluji souhlas v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Odeslat