Efektivní energetické řešení z obnovitelných zdrojů se stane v blízké budoucnosti nevyhnutelností, která se bude stále intenzivněji hlásit o slovo. Ve výrobě, montáži a poradenství obnovitelných zdrojů energie máme ambicí stát se lídrem takových řešení.

Firma TWI byla založena v roce 1992 jako česká společnost s ručením omezeným se základním jměním 1,8 mil. Kč. Sídlo firmy společně s technickým a výrobním zázemím se nachází ve Vrbně pod Pradědem.

Za 27 let činnosti firmy se nám podařilo vybudovat firmu, která se řadí k největším výrobcům a dodavatelům solárních fotothermických kolektorů a solárních systému v České republice a je významným producentem i v rámci EU. Do výrobního sortimentu firmy patří také zakázková výroba a montáž plastových oken a dveří.

 


 
 
Výrobní zázemí firmy

Výrobní zázemí TWI se nachází na ploše 2.000m2 ve Vrbně pod Pradědem.

Za posledních 10 let se provedly investice do modernizace technologického parku ve výši 35 mil Kč. Některé z našich technologií a výrobních postupů máte možnost shlédnout na obrázcích.


 
 
Naše produkty

Za 27 let činnosti firmy používá naše výrobky desítky tisíc domácností po celé Evropě od Portugalska na západě až po Rusko na východě.

První solární kolektory jsme začali vyrábět a distribuovat v roce 1996. Od té doby jsme naše portfolio rozšířili o dodávky celých solárních systémů jak pro ohřev vody, tak i pro přitápění.

V současné době jsme schopni vyrábět a dodávat i systémy, které plnohodnotně nahradí stávající systémy vytápění fosilními palivy. Jedná se o solární a kondenzační způsob vytápění a ohřevu vody SYNERGY, který vyrábí tepelnou energii pouze ze slunce a vzduchu.

Součástí naší strategie úspor energie pro domácnosti je také výroba moderních plastových oken a dveří s mimořádně dobrými tepelně izolačními vlastnostmi.


 
 
Výstavy a veletrhy

Součástí naší marketingové strategie jsou účasti na domácích i mezinárodních veletrzích. V roce 2004 jsme se jako první firma z východní Evropy účastnili mezinárodního solárního veletrhu INTERSOLAR ve Freiburgu v Německu. Při této příležitosti museli dokonce zakoupit a vyvěsit naší českou vlajku, protože ji doposud nepoužili. :-)


 
 
Školení a vzdělávání

Každoročně provádíme školící a přednáškovou činnost pro naše montážní firmy i velkoodběratele. Naše školící středisko - Solární Akademie - ve Vrbně pod Pradědem slouží i jako akreditované středisko pro školení a provádění profesních zkoušek NZÚ.


 
 
Volný čas

Dokážeme se i pobavit v rámci našeho volného času.
Naše společnost T.W.I. spol. s r.o. realizuje projekt s názvem „Marketingová podpora společnosti T.W.I., spol. s r.o.“, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016740, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

 

Obsahem projektu je opakovaná účast společnosti T.W.I. spol. s r.o. na slovenských veletrzích se stavebním zaměřením, a to v období 2020 – 2022. Cílem projektu je zviditelnění společnosti v zahraničí, navázání nových spoluprací a rozvoji obchodních vztahů a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti firmy.

 

logo eu publicita


 


Naše společnost T.W.I. spol. s r.o. realizuje projekt s názvem „Modernizace a rozšíření výroby v areálu společnosti T.W.I. spol. s r.o.“, reg. č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014739, který je schválen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

 

Předmětem projektu je modernizace výrobního areálu společnosti T.W.I. spol. s r.o., kdy dojde k vytvoření vhodného prostoru pro současnou výrobní činnost. Konkrétně bude odstraněna 1 nevyhovující hala, která bude nahrazena halou novou. Díky realizaci projektu vznikne nový objekt splňující všechny požadavky související s výrobním procesem 21. století. Vytvoření nových prostor je pro společnost nezbytné z hlediska navýšení výrobních kapacit a tedy i další expanze firmy. Nové prostory navíc umožní umístění nových technologií tak, aby provoz probíhal kontinuálně a s vysokou efektivitou.

 

logo eu publicita


 


Naše společnost realizuje projekt s názvem „Výzkum a vývoj mobilní solární nabíjecí stanice pro elektromobily", reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024561, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

 

Předmět projektu: Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj mobilní solární nabíjecí stanice pro elektromobily.

 

Cíl projektu: Cílem projektu je vyvinout takovou nabíjecí stanici, která bude mít možnost fungovat jako autonomní ostrovní systém bez nutnosti použití elektřiny z distribuční sítě.

 

Přínos projektu: Růst konkurenceschopnosti společnosti nejen v tuzemském, ale také v evropském měřítku a zvýšení obratu společnosti.

 

logo eu publicita