Státem dotované systémy, možnost čerpaní dotace. Podrobnosti naleznete na webu NZÚ

Solární systémy THERMO WH

SOLÁRNÍ ZÁSOBNÍK EFEKTIV s jedním výměníkem pro solární okruh

Dohřev vody elektrotopidlem

Solární ohřev a elektrodohřevSolární ohřev a dohřev kotlemSolární ohřev a předehřev

 
 
 

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Hardwarová řídící deska pro řízení soustavy výkonových periferií pro ohřev vody“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014616, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Cílem projektu je návrh prototypové řídící části zařízení pro ovládání výkonových periferií určených primárně pro ohřev teplé užitkové vody. Řídící zařízení bude sloužit jako prostředek, kterým se budou automatizovaně ovládat periferní zařízení připojená do energetické sítě 230VAC.

 

logo eu publicita


 

Mám zájem
Kontakt na mě
Poznámka/dotaz

Uděluji souhlas v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Odeslat