Státem dotované systémy, možnost čerpaní dotace. Podrobnosti naleznete na webu NZÚ
solární systém o výkonu 3,4kw

 

Solární systém vhodný pro 4 osoby o výkonu 3,4 kW (cena včetně instalace a vyřízení dotace Zelená úsporám)

DOTACE NZÚ C.3.1
50.000 Kč

Seznam položek v paketu Počet kusů
Solární kolektor T4 ALU 2,2 2 ks
Uchycení na střechu MS klik V2 1 ks
Solární zásobník EFEKTIV 300 l, 1x výměník 1 ks
Elektronický regulátor SGC 16 H 1 ks
Solární stanice jednocestná 1 ks
Držák exp nádrže, nerez přípoj s ventilem 1 ks
Expanzní nádrž 18 ltr / 6 Barů 1 ks
Odvzdušňovací ventil s jímkou P 3/4"-3/4" 1 ks
Přípojka L 3/4"-3/4" 1 ks
Tepl. kapalina kolekton - 25 ltr 1 ks
Termosměšovací ventil 3/4" - teplá voda 1 ks
Šroubení solárního okruhu sada
Drobný instalační materiál
Kompletní montáž solárního systému
Připojení solárního systému k potrubí studené vody do 3 mtr
Nastavení a uvedení systému do provozu

129.500,- vč. 15% DPH
-50.000 Kč dotace NZÚ

79.500,- Kč
(cena po odečtu dotace)

 

Solární systém na klíč
(včetně potrubí a instalace)
Počet osob Výkon systému Kolektory Velikost zásobníku Cena vč. 15% DPH
THERMO WH 3.5
4 3,5 kW 2x Sun Wing T4 2.2 300 l 129.500,-
THERMO WH 4.0
4 - 5 4 kW 2x Sun Wing T4 2.66 300 l 134.000,-


Naše společnost realizuje projekt s názvem „Hardwarová řídící deska pro řízení soustavy výkonových periferií pro ohřev vody“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014616, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Cílem projektu je návrh prototypové řídící části zařízení pro ovládání výkonových periferií určených primárně pro ohřev teplé užitkové vody. Řídící zařízení bude sloužit jako prostředek, kterým se budou automatizovaně ovládat periferní zařízení připojená do energetické sítě 230VAC.

 

logo eu publicita


 

Mám zájem
Kontakt na mě
Poznámka/dotaz

Uděluji souhlas v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Odeslat